• پاتوق معتادان در چوبیندر پلمب شد

    پاتوق معتادان در چوبیندر پلمب شد

    به گزارش ایلنا، سعید محمدوردی با اعلام این خبر گفت: در ادامه طرح پلمب پاتوق‌های مصرف مواد مخدر و پس از شناسایی و بررسی‌های اطلاعاتی نسبت به پلمب محل تجمع مجرمین با صدور دستور از سوی مقام قضایی توسط عوامل پاسگاه انتظامی چوبیندر اقدام شد. قاضی درمان مدار استان قزوین ادامه داد: دستگیری متهمین هم