• انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

    انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

    به گزارش ایلنا، در این تفاهم نامه بر هم افزایی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تجهیزات و امکانات کارگاهی جهت توانمندسازی متقاضیان برای ایجاد فرصت‌های مطلوب اشتغال‌زایی و کارآفرینی، همکاری در برگزاری دوره‌های مهارتی کوتاه مدت، تک پودمان، تک درس و تعیین صلاحیت حرفه‌ای شرکتهای تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی توسط دانشگاه و مراکز علمی

  • ارتقا و بازگشت به چرخه تولید ۸۶ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی قزوین

    ارتقا و بازگشت به چرخه تولید ۸۶ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی قزوین

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۱۴۵ واحد تولیدی و خدماتی بهره‌بردار راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان شناسایی شد که ۴۱ واحد بهره‌بردار به چزخه تولید بازگشته و تعداد ۴۵ واحد با ظرفیت تولید کمتر از ۵۰ درصد ارتقا پیدا کرده است.  رضا صفاری